วัฒนธรรม

หมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าชนเผ่า ได้แนะนำวัฒนธรรมของชนเผ่าต่าง ๆ ในไต้หวัน สิ่งปลูกสร้างโบราณที่มีอายุร้อยกว่าปีได้ปรากฏอีกครั้งในหุบเขา ชาวพื้นเมืองผู้สูงวัยละจากการทำงานเพื่อเงยหน้ามาส่งรอยยิ้มให้กับท่าน ชาวพื้นเมืองหนุ่มสาวที่กระตือรือร้นร่วมกันร้องเพลงโบราณ เสียงเพลงที่ก้องกังวานประสานกับจังหวะการเต้นที่กระฉับกระเฉง ต้อนรับท่านด้วยความยินดีในชนเผ่า ท่านสามารถเดินเล่นในโซนหมู่บ้านเก้าชนเผ่าที่มีทิวทัศน์เขียวขจีห้อมล้อมไปด้วยหุบเขา ให้เพลงรักของน่าหลู่วานอยู่กับท่านตลอดวันประหนึ่งหลุดเข้าไปในวัฒนธรรมในอดีต