ข้อมูลตั๋ว

ข้อมูลตั๋ว

ข้อมูลตั๋ว ตั๋วส่วนบุคคล ตั๋วหมู่คณะ ที่จอดรถและค่าทำความสะอาด
ตั๋วผู้ใหญ่ 850หยวนไต้หวัน 750หยวนไต้หวัน รถยนต์ขนาดใหญ่และเล็ก 100 หยวนไต้หวัน
รถจักรยานยนต์ 20 หยวนไต้หวัน
ตั๋วนักเรียน 750หยวนไต้หวัน 650หยวนไต้หวัน
ตั๋วเด็ก 650หยวนไต้หวัน 550หยวนไต้หวัน
ตั๋วเอื้อเฟื้อ 420หยวนไต้หวัน 420หยวนไต้หวัน

ในช่วงที่อัตราค่าโดยสารโปรโมชั่นเว็บไซต์หลัก

ข้อมูลตั๋ว ตั๋วส่วนบุคคล ตั๋วหมู่คณะ
ตั๋วผู้ใหญ่ 850หยวนไต้หวัน 750หยวนไต้หวัน
ตั๋วนักเรียน 750หยวนไต้หวัน 650หยวนไต้หวัน
ตั๋วเด็ก 650หยวนไต้หวัน 550หยวนไต้หวัน
ตั๋วเอื้อเฟื้อ 420หยวนไต้หวัน 420หยวนไต้หวัน
ที่จอดรถและค่าทำความสะอาด
รถยนต์ขนาดใหญ่และเล็ก 100 หยวนไต้หวัน
รถจักรยานยนต์ 20 หยวนไต้หวัน

ในช่วงที่อัตราค่าโดยสารโปรโมชั่นเว็บไซต์หลัก

ตั๋วรายละเอียด

 • ตั๋วผู้ใหญ่:
  เหมาะสำหรับผู้ใหญ่ทั่วไป
 • ตั๋วนักเรียน:
  สำหรับนักเรียนระดับมัธยมต้น มัธยมปลาย นักศึกษามหาวิทยาลัย และต้องแสดงบัตรประจำตัวในการซื้อ
 • ตั๋วเด็ก:
  เหมาะสำหรับเด็กนักเรียนชั้นประถมอายุไม่ถึง 12 ปี(ผู้ที่ไม่สามารถแสดงหลักฐาน พิจารณาจากความสูงตั้งแต่ 120 เซนติเมตรขึ้นไป ไม่เกิน 150 เซนติเมตร
 • ตั๋วเอื้อเฟื้อ:
  ตั๋วเอื้อเฟื้อ: เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป สตรีมีครรภ์ ผู้มีบัตรประจำตัวคนพิการ เด็กเล็กที่มีอายุตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปไม่เกิน 6 ปี (พิจารณาจากความสูงตั้งแต่ 100 เซนติเมตรขึ้นไป ไม่เกิน 120 เซนติเมตร )
 • ตั๋วหมู่คณะ:
  หมู่คณะที่มีตั้งแต่ 20 คนขึ้นไปและโดยสารรถทัวร์ (กรุณาโทรจองล่วงหน้าก่อนหนึ่งวัน) ซื้อตั๋วหมู่คณะตามเงื่อนไขในตารางข้างบน
 •  
  ผู้ที่ซื้อตั๋วราคาพิเศษ(ตั๋วนักเรียน ตั๋วเอื้อเฟื้อ) ต้องแสดงบัตรประจำตัวในการซื้อ
 •  
  ผู้ที่อายุไม่ถึง 3 ปี หรือความสูงไม่ถึง 100 เซนติเมตรเข้าสวนฟรี โดยแสดงหลักฐานและมีอยู่ในการดูแลของผู้ปกครองจึงจะอนุญาตให้เข้าสวน
 •  
  ตั๋วทั้งหมดเป็นตั๋วแบบเหมาจ่ายสามารถเล่นเครื่องเล่นฟรีทั้งหมด ยกเว้นการซื้อสินค้าจากร้านอาหารหรือบางส่วนที่มีกำหนดให้ต้องชำระเงินเพิ่ม
 •  
  ในสวนไม่มีให้บริการใช้บัตรเครดิต
 •  
  กระเช้าลอยฟ้าทะเลสาบสุริยันจันทราเป็นบริการที่สวนจัดให้บริการฟรี ทางหมู่บ้านวัฒนธรรมเก้าเผ่าขอสงวนสิทธิ์ในการยุติการให้บริการฟรี หากพบว่ากระเช้าลอยฟ้ามีเหตุให้หยุดบริการชั่วคราว จะไม่มีการชดเชยหรือคืนเงิน